+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Blog post

Άρση Αναγκαστικής Κατάσχεσης σε βάρος Ακινήτου Ιδιοκτησίας μου

Σύμφωνα με το άρθρο 1019 παρ. 1 ΚΠολΔ «Η κατάσχεση εφόσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός μέσα σε ένα έτος αφότου επιβλήθηκε ή αναπλειστηριασμός μέσα σε έξι μήνες από τον πλειστηριασμό, ανατρέπεται αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον με απόφαση του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.».
Βάσει του ανωτέρω άρθρου η ανατροπή κατάσχεσης επέρχεται με διαπλαστική δικαστική απόφαση και προϋποθέτει αφενός την ύπαρξη έγκυρης αναγκαστικής κατάσχεσης και την πάροδο άπρακτων των κατ’ άρθρο 1019 παρ.1 ΚΠολΔ καταχρηστικών (αρ. 144 145 παρ.1 ΚΠολΔ) προθεσμιών. Επί ακινήτων, η ανατροπή κατάσχεσης διατάσσεται εφόσον από την επομένη της ημέρας επιβολής της κατάσχεσης δια της σύνταξης της σχετικής έκθεσης (993 παρ. 1 ΚΠολΔ) και ανεξαρτήτως εάν ακολούθησαν ή όχι οι κατ’ άρθρο 995 ΚΠολΔ κοινοποιήσεις της κατασχετήριας έκθεσης ή οι εγγραφές στα βιβλία κατασχέσεων, και έως τη συζήτηση της σχετικής αίτησης παρήλθε ένα έτος χωρίς να ακολουθήσει πλειστηριασμός ή εάν έγινε πλειστηριασμός χωρίς να καταβληθεί το πλειστηρίασμα, παρήλθαν έξι μήνες χωρίς να έχει χωρήσει αναπλειστηριασμός.
Ουσιαστικά δηλαδή, ένας από τους τρόπους που μπορούμε να ακολουθήσουμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην άρση αναγκαστικής κατάσχεσης που τραπεζικά ιδρύματα ή το Δημόσιο επέβαλε σε βάρος ακινήτου ιδιοκτησίας μας, καταθέτουμε αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου της Περιφέρειας όπου επιβλήθηκε η κατάσχεση – όπου βρίσκεται το υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο της περιφέρειας του ακινήτου – η οποία αίτηση εκδικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Η βασική προϋπόθεση που ορίζει ο νομοθέτης είναι η παρέλευση ενός έτους χωρίς να ακολουθήσει πλειστηριασμός ή η παρέλευση έξι μηνών από τον πλειστηριασμό χωρίς να καταβληθεί το πλειστηρίασμα.
Έννομο συμφέρον έχουν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου και ο καθ’ ου η κατάσχεση.
Για περισσότερες πληροφορίες στο www.pglaw.gr