+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Ζαχαριάδου Κυράνη

Ζαχαριάδου Κυράνη

Γεννήθηκε στη Γερμανία το έτος 1979. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2005. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 2006. Μιλάει άριστα Γερμανικά. Εμπειρία σε θέματα Κτηματολογίου, Αστικού και Διοικητικού Δικαίου.