+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Κουτσουνίδα Μαρία

Κουτσουνίδα Μαρία

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1991. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του           Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2016. Παρακολουθεί το Μεταπτυχιακό MSc in Energy Law, Business Regulation and Policy, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Είναι ασκούμενη δικηγόρος, εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από τον Απρίλιο του 2016. Απασχολείται με θέματα Αστικού, Ποινικού και Εμπορικού Δικαίου. Επίσης έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Ιατρικού και Αθλητικού Δικαίου. Γνωρίζει άριστα την αγγλική και επαρκώς την γερμανική γλώσσα καθώς και έχει άριστες γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή