+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Πλουμή Μαρία

Πλουμή Μαρία

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1991. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2015. Παρακολουθεί το Μεταπτυχιακό MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Είναι ασκούμενη δικηγόρος εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το έτος 2015. Μιλάει άριστα Αγγλικά και Γερμανικά. Απασχολείται με θέματα Αστικού, Εμπορικού, Διοικητικού και Διεθνούς Δικαίου