+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Στεργιανού Κωνσταντίνα

Στεργιανού Κωνσταντίνα

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1989. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 2011. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο MA in Art, Law and Economy, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 2014. Απασχολείται με θέματα Αστικού, Εμπορικού και Διοικητικού Δικαίου.

e-mail:  stergianou@pglaw.gr