+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Υπό συνθήκες έγγαμης συμβίωσης η γονική μέριμνα (έννοια ευρύτερη της επιμέλειας) ασκείται από κοινού από τους γονείς των ανηλίκων τέκνων τους. Με τον όρο γονική μέριμνα νοούνται αφ’ ενός η νομική εκπροσώπηση του ανηλίκου, αφ’ ετέρου η διοίκηση της περιουσίας του και τέλος και σπουδαιότερο, η επιμέλεια αυτού. Η πολυσυζητημένη επιμέλεια, αποτελεί, συνεπώς, μέρος της...
Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο, κάθε επιταγή είναι πληρωτέα με την εμφάνισή της. Η εμφάνιση προς πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατά την ίδια την ημέρα έκδοσης, είτε σε προθεσμία οκτώ ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης. Με την εμφάνιση της επιταγής, καταβάλλεται στο νόμιμο κομιστή της το αναγραφόμενο ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό...
Περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ Γνωρίζουμε ότι η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους άνδρες, οι οποίοι επιθυμούν να σχεδιάσουν απρόσκοπτα το μέλλον τους τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. H νομοθεσία ωστόσο, είναι ξεκάθαρη ως προς τις κατηγορίες των στρατευσίμων που μπορούν να τύχουν απαλλαγής, οι...
Περισσότερα

Ο οικονομικότερος τρόπος για να εξαλείψετε την προσημείωση ακινήτου σας εν μέσω πανδημίας.

Παρ’ ότι οι δικαστικές διαδικασίες εν μέσω πανδημίας έχουν κατά κύριο λόγο ανασταλεί, υπάρχουν ορισμένες ενέργειες οι οποίες εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να διενεργούνται κανονικά. Μία εξ’ αυτών είναι η εγγραφή καθώς και η εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης. Ειδικότερα: Εάν έχετε πάρει το δάνειο σας και ήρθε η στιγμή, έχοντας αποπληρώσει όλες τις δανειακές σας υποχρεώσεις,...
Περισσότερα

Η ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης, επιχειρήσεις οι οποίες παρέμειναν κλειστές μέχρι 15-1-2021, δεν υποχρεούνται σε καταβολή ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ενώ το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, θα καταβληθεί στους εκμισθωτές από κρατικούς πόρους. Με αυτόν τον τρόπο επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 80% στο κράτος και κατά...
Περισσότερα
1 2 3 15