+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Τι να προσέξουμε στις Νέες Εμπορικές Μισθώσεις

Λόγω της γενικότερης οικονομικοκοινωνικής κατάστασης, οι νέες διατάξεις περί εμπορικών – επαγγελματικών μισθώσεων προβλέπουν ότι τα μέρη έχουν πλέον την απόλυτη ευχέρεια να διαπραγματεύονται και να συμφωνούν διαφοροποιημένο χρόνο δέσμευσης, ανάλογα με τις ανάγκες τους, όχι όμως μικρότερο από τα τρία χρόνια. Με τις ανάγκες και τις συνθήκες που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, κάθε...
Περισσότερα

Τουριστική Νομοθεσία-Μισθώσεις AIRBNB

Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση. Διακρίνονται ως εξής: α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα αα. Ξενοδοχεία: Τα ξενοδοχεία είναι εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων...
Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών για το Νόμο Κατσέλη

Με την προς ψήφιση τροπολογία τροποποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις οφειλές υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, του γνωστού ως «ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ» και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ν. 4336/2015, ν. 3896/2010 και ν. 4354/2015), ως εξής: Παρατείνεται έως τις 30-04-2016 (από 19-2-2016 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των εκκρεμών αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3869/2010. Απαλείφεται...
Περισσότερα

Προσχέδιο Νόμου του Νέου Ασφαλιστικού

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Κεφάλαιο Α’ Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας 3 Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας 3 Άρθρο 2 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας 4 Κεφάλαιο Β’ Προνοιακές παροχές ηλικιωμένων και υπερηλίκων 7 Άρθρο 3 Προνοιακά Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων 7 Άρθρο 4...
Περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3869/2010 (Α’ 130) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Άρθρο 15 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3869/2010 (Α’130) Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας...
Περισσότερα