+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Ανακοίνωση Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου/σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου-αιτήσεις έως 10/12/2018

Επισύναψη της ανακοίνωσης Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου της υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 3/2018 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Ανακοίνωση Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου