+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Είσπραξη Επισφαλών Απαιτήσεων

Είσπραξη Επισφαλών Απαιτήσεων

Εκτελεστικός Νόμος

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στη διαπίστωση καθυστερημένων απαιτήσεων. Η αποτελεσματικότητά μας σε αυτό το τμήμα είναι ασύγκριτη, με χαρακτηριστικά που υπογραμμίζουν την ανθρώπινη γωνία, την ταχύτητα εκτέλεσης, την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό. Συγκεκριμένα, παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Ανάλυση ποιότητας χαρτοφυλακίου και ανάθεση στην κατάλληλη ομάδα εργασίας, βάσει του διακριτικού χαρακτήρα κάθε περίπτωσης.
  • Έρευνα ακινήτων είτε από εσωτερικούς συνεργάτες είτε από το δίκτυο συνεργατικών δικηγόρων της Ελλάδας. Οι έρευνες ολοκληρώνονται εντός 3 ημερών.
  • Τηλεφωνική επαφή που στοχεύει στην επίτευξη λύσης, εξώδικης λύσης ή αποπληρωμής.
  • Έλεγχος και αρχειοθέτηση φυσικών φακέλων. Καταγγελία της σύμβασης και επιστολή υπηρεσίας. Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.
  • Έρευνα οφειλετών που έχουν αλλάξει ταυτότητα.
  • Σύντομη διευθέτηση των χρεών.
  • Πλήρης υποστήριξη σε κάθε υπόθεση. (Προσωρινές εντολές συγκράτησης, ανακλήσεις, προειδοποιήσεις, εφαρμογές του Ν. 3869/2010 κ.λπ.)