+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Από την 01η/01ου/2022 εφαρμόζεται νέο καθεστώς, αναφορικά με την αναπροσαρμογή του μισθώματος που αφορά στις εμπορικές, αλλά και στις επαγγελματικές μισθώσεις. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 121- Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022. Πιο συγκεκριμένα, για τις μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 34/1995 (Α ́ 30), καθώς και...
Περισσότερα

Τι ισχύει για την τροποποίηση Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Δικαιώματα Καταναλωτών.

Πληθαίνουν, το τελευταίο χρονικό διάστημα, καταγγελίες καταναλωτών, προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχουν υποστεί μονομερώς αναπροσαρμογή των σταθερών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Ότι δηλαδή ενώ είχαν υπογράψει με τους προμηθευτές τους σύμβαση σταθερής χρέωσης, στη συνέχεια η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρμογή της σύμβασης αλλάζοντας μονομερώς τους όρους. Κατά τα εφαρμοστέα συναλλακτικά ήθη,...
Περισσότερα

Στρατιωτικό Δίκαιο: Παράνομη αναγραφή προσωπικών δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, α) να υποβάλλονται σε σύννομη επεξεργασία με διαφανή τρόπο και να διακρίνονται δηλαδή από νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, β) να συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να μην υποβάλλονται σε περαιτέρω...
Περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4800/2021

Με τον πρόσφατο Ν. 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις»  αντικαταστάθηκαν ,για πρώτη φορά από το 1983, οι σχετικές διατάξεις 13 άρθρων του Αστικού Κώδικα. Σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου, όπως άλλωστε επιτάσσει το άρθρο 21...
Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ 2» ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το από 11-3-2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών υπήρξε τοποθέτηση σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης «ΓΕΦΥΡΑ 2». Το πρόγραμμα αυτό, αφορά την κρατική επιδότηση επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019 και αναφέρεται τόσο σε επιχειρήσεις...
Περισσότερα
1 2 3 17