+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ

Eίναι σύνηθες φαινόμενο στις μέρες μας να καταρτίζονται συμβάσεις στο πλαίσιο των οποίων εκδίδονται τιμολόγια με αιτία την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, το ποσό των οποίων παραμένει ανεξόφλητο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν στην πράξη προβλήματα ρευστότητας και όχι μόνο, για το μέρος το οποίο ανταπεξήλθε στους όρους της σύμβασης, εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις...
Περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οριζόντια ιδιοκτησία, άλλως ιδιοκτησία κατ’ ορόφους, είναι το καθεστώς που διέπει αυτοτελείς και διηρημένες ιδιοκτησίες, επί ορόφων ή διαμερισμάτων οικοδομής, και ρυθμίζεται από το ΝΔ 3741/1929, τα άρθρα 1002 και 1117 ΑΚ, τις διατάξεις των άρθρων 1113-1117 ΑΚ περί συγκυριότητας οι οποίες παραπέμπουν στις περί κοινωνίας δικαιώματος διατάξεις, ως και από άλλες διατάξεις του ΑΚ...
Περισσότερα

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)- Όλα όσα πρέπει να κάνουν οι εταιρείες – Ποιες εταιρείες αφορά

Από τις 25 Μαΐου 2018 έχει τεθεί σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Η πρόοδος και η εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται συνεχώς μέσω Ιnternet κατέστησαν υποχρεωτική τη δημιουργία ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία τους. Ο κανονισμός αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό την εφαρμογή...
Περισσότερα

AIRBNB – ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Μια καινούργια λέξη που έχει εισέλθει στην καθημερινότητά μας, σχεδόν μάλιστα με τρόπο εκκωφαντικό τελευταία είναι οι μισθώσεις ‘AIRBNB’. Εκφράσεις όπως η AIRBNB άλλαξε την οικονομία στη χώρα, AIRBNB η νέα μόδα, η AIRBNB έφερε αύξηση των ενοικίων, η AIRBNB έφερε τη χώρα στο τουριστικό χάρτη, η AIRBNB αλλοίωσε τον χαρακτήρα των γειτονιών μας, είναι...
Περισσότερα

Η Ρύθμιση των Στρατιωτικών Υποχρεώσεων Ανυπότακτων από το ν. 4609/2019

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του νόμου 4609/2019 ο οποίος ψηφίστηκε 2 Μαΐου 2019 και δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 67/3-5-2019 ρυθμίζονται θέματα Σχετικά με το προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, στο άρθρο 19 ρυθμίζονται θέματα των στρατιωτικών υποχρεώσεων των ανυπότακτων. Όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 οι διατελέσαντες ή οι διατελούντες ήδη...
Περισσότερα
1 2 3 14